Ở người có một gia đình bố mẹ đều mắt đen sinh người con đầu lòng mắt xanh a) Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình b) Nếu cặp vợ chồng nà

Question

Ở người có một gia đình bố mẹ đều mắt đen sinh người con đầu lòng mắt xanh
a) Xác định kiểu gen của từng người trong gia đình
b) Nếu cặp vợ chồng này sinh thêm một người con nữa có thể mắt đen hay mắt xanh? Xác suất là bao nhiêu

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-08T07:56:06+00:00 2 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:57:46+00:00

  a, Bố mẹ mắt đen → Con mắt xanh nên mắt đen > mắt xanh

  Quy ước: A – mắt đen, a – mắt xanh

  Để sinh ra con mắt xanh aa thì bố mẹ đều có tạo giao tử a, mà bố mẹ mắt đen nên kiểu gen của bố mẹ là Aa.

  b, Aa x Aa → 1AA : 2Aa : 1aa (3 mắt đen : 1 mắt xanh)

  Nếu cặp vợ chồng này sinh thêm 1 con nữa thì:

  – Tỉ lệ sinh ra con mắt xanh là: $\frac{1}{4}$ 

  – Tỉ lệ sinh ra con mắt đen là: $\frac{3}{4}$ 

  0
  2021-09-08T07:57:56+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Người bố và mẹ đều có kiểu hình mắt đen nhưng khi sinh con đầu lòng lại có kiểu hình mắt xanh

  → Tính trạng mắt đen là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Mắt đen

  a – Mắt xanh

  – Đứa con mắt xanh có kiểu gen aa

  → Nhận một giao tử a từ cả bố và mẹ

  → Bố và mẹ mang kiểu gen dị hợp trội Aa × Aa

  b.

  – Người mẹ có kiểu gen Aa khi giảm phân cho $\frac{1}{2}$A : $\frac{1}{2}$a

  – Người bố có kiểu gen Aa khi giảm phân cho $\frac{1}{2}$A : $\frac{1}{2}$a

  ⇒ Khi họ sinh con thứ 2, đứa con có thể có kiểu hình mắt đen hoặc mắt xanh

  – Xác suất sinh con mắt xanh là:

  $\frac{1}{2}$ × $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ = $25\%$

  – Xác suất sinh con mắt đen là:

  $1$ – $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$ = $75\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )