ở người , gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Bố mắt đen , mẹ mắt đen , sinh ra những người con có người mắt màu , n

Question

ở người , gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Bố mắt đen , mẹ mắt đen , sinh ra những người con có người mắt màu , người mắt đen . Hãy biện luận để tìm kiểu gen của bố , mẹ và sơ đồ lai để xác định kiểu gen của những người con ?

in progress 0
aihong 4 tuần 2021-08-13T13:59:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:00:11+00:00

  Người mắt xanh có kiểu gen là aa.

  Để con có mắt xanh aa thì bố mẹ đều phải tạo ra được giao tử a.

  Mà bố mẹ đều có mắt đen nên kiểu gen của bố mẹ là Aa.

  Ta có sơ đồ lai:

  P:    Aa    x     Aa

  Gp: A, a        A, a

  F1: 1AA : 2Aa : 1aa 

  Tỉ lệ kiểu hình: 3 mắt đen : 1 mắt xanh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )