Ở thành phố Đà Lạt, buổi sáng nhiệt độ là x (độ), buổi trưa nhiệt độ tăng y độ so với buổi sáng, đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi trưa

Question

Ở thành phố Đà Lạt, buổi sáng nhiệt độ là x (độ), buổi trưa nhiệt độ tăng y độ so với
buổi sáng, đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi trưa H y biểu thị nhiệt độ của
thành phố Đà Lạt vào buổi tối theo các giá trị x, y và z.

in progress 0
Ariana 4 ngày 2021-10-16T03:54:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T03:55:57+00:00

  Đáp án:

  Tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  `-` $\text{Buổi sáng nhiệt độ là x, buổi trưa nhiệt độ }$

  $\text{tăng y độ so với buổi sáng}$

  `->`

  $\text{Buổi trưa nhiệt độ là : }$

  $\text{x+y ( độ )}$

  `-` $\text{Đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi trưa}$

  `->`

  $\text{Nhiệt độ của thành phố Đà Lạt vào buổi tối là :}$

  $\text{ x+y–z ( độ )}$

  0
  2021-10-16T03:56:15+00:00

  Nhiệt độ lúc chiều tối của thành phố Đà Lạt là:

  `x+y-z(`độ`)`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )