Ở thực vật có 2 hình thức hô hấp đều cần oxi nhưng khác nhau về bản chất. Đó là 2 hình thức nào, nêu ra sự khác nhau đó? Giúp mới vs ạ. Thank :))

Question

Ở thực vật có 2 hình thức hô hấp đều cần oxi nhưng khác nhau về bản chất. Đó là 2 hình thức nào, nêu ra sự khác nhau đó? Giúp mới vs ạ. Thank :))

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-07-08T20:49:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:51:31+00:00

  có 2 hình thức hô hấp : hô hấp hiếu khí và hô hấp sáng

  – Điều kiện xảy ra :

  +) Hô hấp hiếu khí : không cần ánh sáng

  +) Hô hấp sáng : cần cường độ ánh sáng cao

  – Chuối chuyền e :

  +) Hô hấp hiếu khí : ở màng trong hoặc màng sinh chất 

  +) Hô hấp sáng : ko cần

  – Nguyên liệu :

  +) Hô hấp hiếu khí : chủ yếu là glucozo,sp của qt quang hợp trong lục lạp

  +) Hô hấp sáng : axit glicollic là sp của qt oxi hóa RiDP trong lục lạp 

  – Sản phẩm :

  +) Hô hấp hiếu khí : tạo ATP

  +) Hô hấp sáng ; tạo axit amin

  – Vị trí xảy ra :

  +) Hô hấp hiếu khí : xảy ra ở ti thể

  +) Hô hấp sáng : xảy ra ở lục lạp

  CHÚC BẠN HỌC TỐT :)))

   

  0
  2021-07-08T20:51:35+00:00

  Ở thực vật có 2 quá trình hô hấp cần $CO_{2}$ là:

  * Hô hấp hiếu khí (hô hấp ở ti thể):

  + Xảy ra ở ti thể khi các tế bào cần năng lượng cho các hoạt động sống.

  + Diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan có hoạt động sinh lý mạnh như đỉnh thân, đỉnh rễ, lá non, hạt đang nảy mầm,..

  * Hô hấp sáng (hô hấp ở lục lạp)

  + Xảy ra khi nồng độ $CO_{2}$ quá thấp hay cường độ chiếu sáng cao (thường xảy ra ở thực vật $C3$)

  + Xảy ra ở lục lạp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )