Ở Việt Nam hiện nay . Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào

Question

Ở Việt Nam hiện nay . Xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi nào

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-09-06T08:00:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T08:02:20+00:00

  Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-06T08:02:28+00:00

  Ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS có thể tiến hành khi trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )