P bằng 2 căn x trên căn x cộng căn x trên căn x trừ 3 cộng 3x cộng 3 trên 9 trừ x nhân căn x trừ 7 trên căn x cộng 1 cộng 1

Question

P bằng 2 căn x trên căn x cộng căn x trên căn x trừ 3 cộng 3x cộng 3 trên 9 trừ x nhân căn x trừ 7 trên căn x cộng 1 cộng 1

in progress 0
Allison 2 giờ 2021-09-07T10:07:44+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:09:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )