Peter nghĩ về một con số. Anh ta thêm 12 rồi nhân với 7. Câu trả lời là 10 lần số ban đầu của anh ta. Anh ấy đã nghĩ đến con số nào?

Question

Peter nghĩ về một con số. Anh ta thêm 12 rồi nhân với 7. Câu trả lời là 10 lần số ban đầu của anh ta. Anh ấy đã nghĩ đến con số nào?

in progress 0
Ruby 6 ngày 2021-09-09T03:29:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T03:30:13+00:00

  Gọi số cần tìm là x:

  Ta có :

  (x+12)×7=10×x

  7×x+84=10×x

  84=10-7

  84=3

  =84:3

  =28

  nhớ vote 5 sao+câu trả lời hay nhất+cảm ơn

   

  0
  2021-09-09T03:31:02+00:00

  Đáp án: 28

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi con số anh ta vừa nghĩ là: x ( x>0)

  khi thêm 12 và nhân với 7 : ( `x`+12) x 7

  khi đó số gấp 10 lần số ban đầu: 10 x `x`

  Ta có phương trình:

  ( `x` +12 ) x 7 = 10 x `x`

  7`x`+84=10`x`

  84=10`x`-7`x`

  84=3`x`

  28=`x`

  Vậy số anh ta nghĩ đến là: 28

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )