Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện có mối quan hệ như thế nào ?

Question

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện có mối quan hệ như thế nào ?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-20T10:28:01+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T10:29:01+00:00

    – Kết hợp giữa kích thích có điều kiện , không điều kiện lặp đi lặp lại nhiều lần ⇒  hình thành nên phản xạ có điều kiện.

    ⇒Phản xạ không điều kiện là cơ sở để thành lập phản xạ có điều kiện.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )