Phân biệt các khí: a/ so2 , so3 , c2h4, co, c2h6 b/ ch4 , c2h4, c2h2, co2 Chỉ dùng 2 thuốc thử

Question

Phân biệt các khí:
a/ so2 , so3 , c2h4, co, c2h6
b/ ch4 , c2h4, c2h2, co2
Chỉ dùng 2 thuốc thử

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-30T17:34:30+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:35:34+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  a, 

  Trích mỗi chất ra 1 ít để làm mẫu thử:

  Cho dung dịch \(BaC{l_2}\) vào từng mẫu thử, nhận:

  \(S{O_3}\)có kết tủa trắng tạo thành
  \(BaC{l_2} + S{O_3} + {H_2}O \to BaS{O_4} + 2HCl\)

  Cho dung dịch \({H_2}S\) vào các mẫu thử còn lại, nhận:

  \(S{O_2}\) tạo ra kết tủa vàng

  \(2{H_2}S + S{O_2} \to 3S + 2{H_2}O\)

  Cho nước brom vào 3 mẫu thử còn lại, nhận:

  \({C_2}{H_4}\) làm mất màu nước brom

  \({C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\)

  Đốt cháy 2 mẫu thử còn lại, cho sản phẩm cháy qua \(CuS{O_4}\) khan, nhận:

  \({C_2}{H_6}\) làm thấy \(CuS{O_4}\) khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_6} + \dfrac{7}{2}{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O\\
  CuS{O_4} + 5{H_2}O \to CuS{O_4}.5{H_2}O
  \end{array}\)

  Còn CO không có hiện tượng gì

  b,

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử:

  Cho dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) qua từng mẫu thử, nhận:

  \(C{O_2}\) có kết tủa màu trắng tạo thành

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

  Cho nước brom vào các mẫu thử còn lại, nhận:

  \({C_2}{H_4},{C_2}{H_2}\) làm mất màu nước brom

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}
  \end{array}\)

  Còn lại là \(C{H_4}\) không phản ứng

  Cho dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) vào 2 mẫu thử còn lại, nhận:

  \({C_2}{H_2}\) có kết tủa màu vàng tạo thành

  \({C_2}{H_2} + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to A{g_2}{C_2} + 2N{H_4}N{O_3}\)

  Còn lại là \({C_2}{H_4}\)

  c,

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử:

  Cho dung dịch \(Ba{(OH)_2}\) vào từng mẫu thử, nhận:

  \(C{O_2},S{O_2}\) có kết tủa trắng tạo thành

  \(\begin{array}{l}
  Ba{(OH)_2} + C{O_2} \to BaC{O_3} + {H_2}O\\
  Ba{(OH)_2} + S{O_2} \to BaS{O_3} + {H_2}O
  \end{array}\)

  Cho nước brom vào 2 mẫu trên, nhận:

  \(S{O_2}\) làm mất màu nước brom

  \(B{r_2} + S{O_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HBr\)

  Còn lại là \(C{O_2}\)

  Cho nước brom vào 3 mẫu thử còn lại, nhận:

  \({C_2}{H_4},{C_2}{H_2}\) làm mất màu nước brom

  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}
  \end{array}\)

  Còn lại là \({C_2}{H_6}\) không  phản ứng

  Cho dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) vào 2 mẫu thử còn lại, nhận:

  \({C_2}{H_2}\) có kết tủa màu vàng tạo thành

  \({C_2}{H_2} + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to A{g_2}{C_2} + 2N{H_4}N{O_3}\)

  Còn lại là \({C_2}{H_4}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )