Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Đối tượng được tuyển chọn vào cấm quân? A. Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần. B. Trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi. C

Question

Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: Đối tượng được tuyển chọn vào cấm quân?
A. Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần.
B. Trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi.
C. Trai tráng con em quý tộc, vương hầu.
D. Trai tráng con em quan lại trong triều.
Câu 2: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi và phát triển kinh tế?
A. Tích cực khai hoang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh, lập điền trang.
B. Tích cực khai hoang, chia ruộng đất cho nông dân cày cấy.
C. Phát động chiến tranh, vơ vét của cải của các nước lân bang.
D. Sử dụng ngân khố giúp dân làm nông nghiệp hiệu quả.
Câu 3: Quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công lớn đánh quân Mông Cổ tại đâu?
A. Quy Hóa.
B. Đông Bộ Đầu.
C. Chương Dương.
D. Hàm Tử.
Câu 4: Tình hình ruộng đất tư hữu của địa chủ thời Trần như thế nào?
A. Ngày càng nhiều.
B. Bị nhà nước tịch thu.
C. Ngày càng bị thu hẹp.
D. Bị bỏ hoang nhiều.
Câu 5: Dưới thời Trần nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp nào?
A. Vương hầu, quý tộc.
B. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ.
C. Vương hầu, quý tộc, địa chủ.
D. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ, nông dân.
Câu 6: Khi vua ăn chơi sa đọa thì vương hầu, quý tộc có thái độ và hành động như thế nào?
A. Chống lại hành động của vua.
B. Thả sức ăn chơi xa hoa.
C. Nổi dậy chống lại vua.
D. Từ quan về ở ẩn.
Câu 7: Nguyên nhân bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV?
A. Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
B. Phủ Trần Diệt Hồ.
C. Nhà Minh đồng hóa dân tộc ta.
D. Nhà Minh bắt nhân dân ta theo phong tục của Trung Quốc.
Câu 8: Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV là gì?
A. Nổ ra sớm, mạnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ.
B. Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp.
C. Nổ ra muộn, nhưng phát triển mạnh mẽ.
D. Nổ ra muộn, nhưng phát triển liên tục, phối hợp chặt chẽ.
Câu 9: Các vương hầu, quý tộc nhà Trần tiếp tục chiêu tập dân nghèo để làm gì?
A. Luyện tập quân sự, làm đường sá, khai thác mỏ.
B. Làm nghề thủ công, ươm tơ, dệt vải.
C. Khai hoang, lập điền trang.
D. Hầu hạ, phục dịch, làm tôi tớ.
Câu 10: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.
Phần II: Tự luận
Câu 1: (2 điểm) Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?
Câu 2: (3 điểm) Từ nửa sau thế kỉ XIV, dưới thời Trần tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân ta như thế nào? Vì sao có tình trạng đó?

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-07-09T22:35:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:37:09+00:00

  câu 1:B

  câu 2:B

  câu 3:C

   câu 4:B

  câu 5:B

  câu 6:C

  câu 7:A

  câu 8:D

  câu 9:C

  câu10:A

  MÌNH chỉ làm được câu trắ nhiệm thôi bạn thông cảm nha

  0
  2021-07-09T22:37:25+00:00

  ĐÁP ÁN

  ????phamankhang14@???? 

  Phần I: Trắc nghiệm ????  ????  ???? 

  1. A Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần.

  2. A Tích cực khai hoang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh, lập điền trang.

  3. B  Đông Bộ Đầu.

  4. A  Ngày càng nhiều

  5. B  Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ

  6. B  Thả sức ăn chơi xa hoa.

  7. A  Do chính sách thống trị và bóc lột tàn bạo của quân Minh.

  8. A  Nổ ra sớm, mạnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ.

  9. C  Khai hoang, lập điền trang.

  10.A Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.

  Phần II: Tự luận ????  ????  ???? 

  1.- Do đường lối chống giặc sai lầm của nhà Hồ

     -nhân dân không tin tưởng vào triều đình

  2.

   Tình hình ruộng đất: Ruộng đất nắm trong tay  quý tộc, nhà chùa,quan lại, địa chủ. Ruộng đất ở công làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp.

     + Công tác thủy lợi: Không chăm lo tu sửa bảo vệ , bảo hành đê điều, các công trình thủy lợi nên nhiều năm liên bị mất mùa, đói kém.

      đến cả sản xuất nông nghiệp, không chăm lo đến cuộc sống của nhân dân nên mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Quý tộc, địa chủ bóc lột nhân dân ngày càng thậm tệ. Mâu thuẫn nội bộ sâu sắc

  → Chính quyền nhà Trần thối nát

  ???? ???? ????chúc bạn học tốt nhé – study well :)???? ???? ???? 

  #no copy# cho mik xin ctlhn ạ – cảm ơn ???? ???? ???? 

  ya~   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )