Phân loại chỉ từ? (chỉ từ được chia làm mấy nhóm)

Question

Phân loại chỉ từ? (chỉ từ được chia làm mấy nhóm)

in progress 0
Brielle 20 phút 2021-10-07T03:00:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T03:01:22+00:00

  khái niệm:Chỉ từ là từ loại tu từ có chức năng chỉ, trỏ vào các sự vật được diễn đạt trong câu. Chỉ từ nhằm xác định vị trí của các sự vật trong không gian, thời gian diễn đạt. 

  Có hai nhóm chỉ từ thường gặp:

  – Nhóm thứ nhất là các chỉ từ đóng vai trò xác định vị trí của sự vật theo thời gian diễn đạt. 

  – Nhóm thứ hai là các chỉ từ đóng vai trò xác định vị trí của sự vật trong không gian diễn đạt.

  0
  2021-10-07T03:02:05+00:00

  Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật,nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hay thời gian

  Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ. Ngoài ra còn có thể làm chủ ngữ hoặc trạng ngữ trong câu.

  Ví dụ: Ấy, đây, đấy, kia, này, nọ,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )