phân tích bản chất hiện tượng và lấy ví dụ

Question

phân tích bản chất hiện tượng và lấy ví dụ

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-09-19T18:54:59+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:56:49+00:00

  Khái niệm bản chất và hiện tượng với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

  0
  2021-09-19T18:56:49+00:00

  bản chất dùng để chỉ cái đặc trưng cho sự vật, quyết định quá trình biến đổi, phát triển của sự vật; còn khái niệm hiện tượng dùng để chỉ sự biểu hiện của bản chất trong các điều kiện xác định.

  Ví dụ, một trong những đặc tính bản chất của ánh sáng là tính sóng. Hiện tượng biểu hiện của nó (qua thực nghiệm) là sự giao thoa bước sóng (có thể quan sát được).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )