Phân tích các thuộc địa của hà lan ở Bắc Mĩ đầu thế kỉ XVII

Question

Phân tích các thuộc địa của hà lan ở Bắc Mĩ đầu thế kỉ XVII

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-19T15:20:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T15:21:20+00:00

  Thuộc địa phía bên trái newyork của mỹ và Quebec của canada là hai trong nhiều thuộc địa của hà lan

  0
  2021-09-19T15:21:47+00:00

  Nội dung

  Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

  Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  Nhiệm vụ, mục tiêu

  – Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế.

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phát triển.

  – Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

  – Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Lãnh đạo

  Quý tộc mới, tư sản.

  Tư sản , chủ nô.

  Tư sản.

  Hình thức

  Nội chiến.

  Cách mạng giải phóng dân tộc.

  Nội chiến, chiến tranh vệ quốc.

  Kết quả,

  Ý nghĩa

  – Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

  – Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

  – Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  – Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  – Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

  – Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

  Tính chất

  Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

  Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

  Là một cuộc cách mạng tư sản triệt để.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )