phân tích câu sau : a) Bé treo nón ,mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. b) Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. c) Người

Question

phân tích câu sau :
a) Bé treo nón ,mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước.
b) Năm nay, mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt.
c) Người xưa đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc mái bạch kim của sóng biển.
d) Khi mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc trong vườn.

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-07-10T11:42:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:44:13+00:00

  a) Bé /treo nón ,mặt/ tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước

    CN1    VN1      CN2                       VN2         

  b) Năm nay/, mùa đông/ đến sớm, gió/ thổi từng cơn lạnh buốt.

       TN               CN1           VN1      CN2          VN2

  c) Người xưa/ đã ví bờ biển Cửa Tùng giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào………….

         CN                         VN

  d) Khi mùa xuân đến/, muôn hoa/ đua nở, khoe sắc trong vườn.

            TN                           CN                    VN    

       Trong đó:

  CN: Chủ ngữ

  VN: Vị ngữ

  TN: Trạng ngữ

  0
  2021-07-10T11:44:37+00:00

  a) Bé /treo nón /,mặt /tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước.

    CN1       VN1          CN2                                VN2                              

  b) Năm nay, mùa đông /đến sớm, gió /thổi từng cơn lạnh buốt.

         TN               CN1              VN1         CN 2                  VN 2           

  c) Người xưa /đã ví bờ biển Cửa Tùng  giống như một chiếc lược đồi mồi cài vào mái tóc bạch

              CN                                                                               VN                                                          

  kim của sóng biển. 

  d) Khi mùa xuân đến, muôn hoa/đua nở, khoe sắc trong vườn.

                  TN                    CN                    VN                             

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  #Yummy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )