Phân tích cấu tạo của câu: Xe của tôi đang chạy. – Câu này có cụm C – V mở rộng ko? Vì sao?

Question

Phân tích cấu tạo của câu: Xe của tôi đang chạy.
– Câu này có cụm C – V mở rộng ko? Vì sao?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-07-20T13:29:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:31:07+00:00

  Xe của tôi /đang chạy

  -> Câu này ko pk câu có cụm C-V mở rộng

  vì cả chủ ngữ và vị ngữ ko có câu mở rộng thành phần đó!! (mk nghĩ là thees xin ctlhn ạ!!)

  0
  2021-07-20T13:31:22+00:00

  xe của tôi là chủ ngữ

  đang chạy là vị ngữ

  – Câu này ko có cụm C-V mở rộng vì trong chủ ngữ và vị ngữ ko có mở rộng thêm thành phần phụ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )