phân tích đa thức sau thành nhân tử 4x^2-49

Question

phân tích đa thức sau thành nhân tử 4x^2-49

in progress 0
Everleigh 1 tuần 2021-12-04T08:16:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:17:12+00:00

  4x^2-49=(2x)^2-7^2=(2x+7).(2x-7)

  0
  2021-12-04T08:18:05+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  `4x^2-49.`

  `=(2x)^2-7^2.`

  `=(2x+7).(2x-7).`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )