Phân tích đa thức thành nhân tử 15x² +11x – 12 Làm nhanh ạk

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
15x² +11x – 12
Làm nhanh ạk

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-08-31T03:17:33+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:18:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `15x^2` `+11x` `-12`

  `((3.5x2) – 11x) – ` `12`

  `(3x – 4).` `(5x + 3)`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-08-31T03:18:53+00:00

  Đáp án:

  $15x^2+11x-12$

  $=15x^2+20x-9x-12$

  $=5x(3x+4)-3(3x+4)$

  $=(5x-3)(3x+4)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )