Phân tích đa thức thành nhân tử: x^2-y^2-2x+2y

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
x^2-y^2-2x+2y

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-07-11T14:11:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:13:09+00:00

  Đáp án:

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

  Giải thích các bước giải:

  $x^2-y^2-2x+2y$

  $=(x^2-y^2)-(2x-2y)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y\right)-2\left(x-y\right)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

  0
  2021-07-11T14:13:13+00:00

  `x^2-y^2-2x+2y`

  `=(x^2-y^2)-(2x-2y)`

  $=\left(x-y\right)\left(x+y\right)-2\left(x-y\right)$

  $=\left(x-y\right)\left(x+y-2\right)$

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )