phân tích đa thức thành nhân tử: a) x^5+x^4-1 b) x^7+x^2+1 c) x^8+x^7+1

Question

phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x^5+x^4-1
b) x^7+x^2+1
c) x^8+x^7+1

in progress 0
Melody 1 năm 2021-10-02T19:42:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T19:43:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) X^5 + X^4 -1

  = X^4 x x + x^4 -1

  = X^4 x (x-1)

  b) X^7 +X^2 +1

  = X^2 x X^5 + X^2 +1

  = X^2 x ( X^5 +1 )

  c) x^8+x^7+1

  (=) x^8+x^7+x^2-x^2+x-x+1

  =……tương tự như phần trên

  = (x^2+x+1)(x^6-x^4+x^3-x+1)

  0
  2021-10-02T19:43:24+00:00

  Đáp án:

  a) X^5 + X^4 -1

  (=) X^4 x x + x^4 -1

  (=) X^4 x (x-1)

  b) X^7 +X^2 +1

  (=) X^2 x X^5 + X^2 +1

  (=) X^2 x ( X^5 +1 )

  c) tương tự

  Giải thích các bước giải: ta tách x^5 ra còn x^4 với x^1 xong đặt nhân tử chung số x dư con lại thì trừ hoặc cộng vs số cuối

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )