phân tích những tiền đề lịch sử và thực tiễn của việc dời đô

Question

phân tích những tiền đề lịch sử và thực tiễn của việc dời đô

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-10-28T21:18:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T21:19:36+00:00

    Việc dời đô là một việc rất quan trọng phải cần chọn lựa nơi có vị thế uy nghi. Với cương vị là một vị vua thì phải có được lòng tin từ lòng dân, quyết định dời đô phải gặp mặt các chiêu thần tướng sĩ để cùng bàn bạc. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )