Phân tích sự thỏa hiệp giữa các nước đế quốc trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

Question

Phân tích sự thỏa hiệp giữa các nước đế quốc trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-08-25T07:24:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:26:12+00:00

  -sự thỏa hiệp giữa các nước đế quốc trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 để cho nước Đức không gây ra chiến tranh

  -các nước đế quốc đã nhường Áo cho Đức 

  -hành động thỏa hiệp này để có thể nguôi đi sự hiếu chiến, xâm lược của đức

  mk làm theo ý hiểu nha bạn (✿◠‿◠)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )