Phân tích tính chất cụ thể toàn diện của những nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ trẻ em được bản tuyên bố đưa ra trong văn bản: Tuyên bố thế giới về sự sống c

Question

Phân tích tính chất cụ thể toàn diện của những nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ trẻ em được bản tuyên bố đưa ra trong văn bản: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

in progress 0
Ariana 7 ngày 2021-12-02T20:01:53+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:02:54+00:00

  – Nhiệm vụ :

  + Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em, tăng cường sức khỏe cho trẻ em

  + Đặc biệt quan tâm tới trẻ em tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn

  + Đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ

  + Đảm bảo cho trẻ em được học hết giáo dục cơ sở

  + Nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình

  + Giúp trẻ nhận thức được giá trị bản thân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )