phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trg oxit nào dưới đây: A. CuO b.ZnO c. FeO d. CaO

Question

phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trg oxit nào dưới đây:
A. CuO b.ZnO c. FeO d. CaO

in progress 0
Sadie 7 ngày 2021-12-02T19:59:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:00:58+00:00

  Đáp án:

  D 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \% {O_{CuO}} = \dfrac{{16}}{{80}} \times 100\%  = 20\% \\
  \% {O_{ZnO}} = \dfrac{{16}}{{81}} \times 100\%  = 19,75\% \\
  \% {O_{FeO}} = \dfrac{{16}}{{72}} \times 100\%  = 22,22\% \\
  \% {O_{CaO}} = \dfrac{{16}}{{56}} \times 100\%  = 28,57\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )