Phân tử ADN có tổng số nucleotit là 3000_tính số aa môi trường cung cấp và số liên kết peptit được hình thành trong phần tử pr…hộ em vs mọi ng ơi

Question

Phân tử ADN có tổng số nucleotit là 3000_tính số aa môi trường cung cấp và số liên kết peptit được hình thành trong phần tử pr…hộ em vs mọi ng ơi

in progress 0
Samantha 3 giờ 2021-11-25T11:59:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T12:01:12+00:00

  Số nu trên mARN: 3000 : 2 = 1500

  Số bộ ba trên mARN: 1500 : 3 = 500

  Vì có 1 bộ ba là bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin nên cần cung cấp 499 axit amin

  499 axit amin thì có 498 liên kết peptit được hình thành.

  0
  2021-11-25T12:01:16+00:00

  Đáp án:

  Trong trường hợp cả phân tử ADN đều phiên mã tạo mARN và mARN không có intron

  số nu của mARN là: 3000/2 – 1500

  Số aa môi trường cung cấp cho 1 chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN trên:

  1500/3 – 1 = 499 aa

  số liên kết peptit được hình thành là: 499 – 1 = 498

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )