phân tử hợp chất này nặng gấp 9,6875 lần khí oxi thì mik ghi sao ạ

Question

phân tử hợp chất này nặng gấp 9,6875 lần khí oxi thì mik ghi sao ạ

in progress 0
Eloise 1 tuần 2021-09-08T15:47:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:48:53+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} M_{\text{hợp chất này}}=310\ (g/mol)\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} M_{\text{hợp chất này}}=9,6875M_{O_2}=9,6875\times 32=310\ (g/mol)\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T15:49:25+00:00

  Gọi hợp chất này là $X$

  $M_{X}=9,6875.M_{O_2}=9,6875.16.2=9,6875.32=310$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )