Phát biểu cấu tạo, cách ghép, ứng dụng của: a) Mối ghép Bu-lông b) Mỗi ghép vít cấy

Question

Phát biểu cấu tạo, cách ghép, ứng dụng của:
a) Mối ghép Bu-lông
b) Mỗi ghép vít cấy

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-07-27T09:04:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:05:28+00:00

  Cấu tạo:

  +2 chi tiết có lỗ trơn

  +Buông 1 đầu trơn, 1 đầu có ren trục

  +Đai ốc

  +Vòng đệm

  -Cách ghép:

     Luồng thân bu-lông xuyên qua lỗ của 2 chi tiết ghép. Lồng vòng đệm, đai ốc và siết chặt đai ốc 

  -Ứng dụng:

     Mối ghép bu-lông đơn giản, dễ tháo lắp nên được ứng dụng để ghép các chi tiết cần tháo lắp

  ¬Mối ghép vít cấy

  -Cấu tạo:

  +Gồm 2 chi tiết ghép, một chi tiết có lỗ trơn và 1 chi tiết có ren lỗ

  +Đinh vít: 1 đầu có ren trục và 1 đầu có xẻ vạch

  -Cách ghép:

  +Đầu có ren của đinh vít ghép với chi tiết có ren lỗ

  +Đầu còn lại xẻ rãnh ép vào chi tiết còn lại

  -Ứng dụng:

     Để ghép các chi tiết chịu lực tác dụng nhỏ

  0
  2021-07-27T09:06:05+00:00

  #destroyer01

  #ryb

  @Answer:

  ¬Mối ghép bu-lông:

  -Cấu tạo:

  +2 chi tiết có lỗ trơn

  +Buông 1 đầu trơn, 1 đầu có ren trục

  +Đai ốc

  +Vòng đệm

  -Cách ghép:

     Luồng thân bu-lông xuyên qua lỗ của 2 chi tiết ghép. Lồng vòng đệm, đai ốc và siết chặt đai ốc 

  -Ứng dụng:

     Mối ghép bu-lông đơn giản, dễ tháo lắp nên được ứng dụng để ghép các chi tiết cần tháo lắp

  ¬Mối ghép vít cấy

  -Cấu tạo:

  +Gồm 2 chi tiết ghép, một chi tiết có lỗ trơn và 1 chi tiết có ren lỗ

  +Đinh vít: 1 đầu có ren trục và 1 đầu có xẻ vạch

  -Cách ghép:

  +Đầu có ren của đinh vít ghép với chi tiết có ren lỗ

  +Đầu còn lại xẻ rãnh ép vào chi tiết còn lại

  -Ứng dụng:

     Để ghép các chi tiết chịu lực tác dụng nhỏ

  ≈Học tốt≈

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )