Phát biểu nhận xét về so sánh các phân số với 1 và cho ví dụ

Question

Phát biểu nhận xét về so sánh các phân số với 1 và cho ví dụ

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-07-11T00:23:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:24:30+00:00

  phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó bé hơn 1.Vd:1/2<1

  phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.Vd:2/2=1

  phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1.Vd: 4/3>1

  0
  2021-07-11T00:24:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vd 1\2<1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )