Phép tính 1236-89 123654-6321 65489-2145 32045+96321 632148-9+632+321 Ai cho mình làm trưởng nhóm đi Năn nỉ á

Question

Phép tính
1236-89
123654-6321
65489-2145
32045+96321
632148-9+632+321
Ai cho mình làm trưởng nhóm đi
Năn nỉ á

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-08T19:47:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:48:46+00:00

  1236-89 = 1147

  123654-6321 = 117 333

  65489-2145 = 63344

  32045+96321 = 128 366

  632148-9+632+321 = 633 092

  Mình ko phải trưởng nhóm nha!

  Chúc bạn học tốt!

   

  0
  2021-07-08T19:48:47+00:00

  1236 – 89 = 1147

  123654 – 6321 = 117 333

  65489-2145 = 63 344

  32045+96321 = 128 366 

  632148-9+632+321 = 633 092 

  _____________________

  Chúc cậu học tốt nhó:33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )