Phóng tia điện qua 4,48 lít O2 (đktc) thu được 4,256 lít(đktc) hỗn hợp O2 và O3. Tính phần trăm thể tích O2 biến thành O3

Question

Phóng tia điện qua 4,48 lít O2 (đktc) thu được 4,256 lít(đktc) hỗn hợp O2 và O3. Tính phần trăm thể tích O2 biến thành O3

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-07-25T21:46:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:47:28+00:00

  Đáp án: $15\%$

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $V_{O_2\text{phản ứng}}=x(l)$

  $\to V_{O_2\text{dư}}=4,48-x(l)$

  $3O_2\xrightarrow{{\text{tia lửa điện}}} 2O_3$

  $\to V_{O_3}=\dfrac{2}{3}x(l)$

  $\to 4,48-x+\dfrac{2}{3}x=4,256$

  $\to x=0,672$

  Vậy $\%V_{O_2\text{pứ}}=\dfrac{0,672.100}{4,48}=15\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )