Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã A: đưa Đảng Cộng sản Đông Dương

Question

Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

A:
đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
B:
bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
C:
khắc phục triệt để hạn chế Luận cương chính trị tháng 10/1930.
D:
xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-09T22:11:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:13:14+00:00

  Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

  A: đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

  B: bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

  C: khắc phục triệt để hạn chế Luận cương chính trị tháng 10/1930.

  D: xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

  Giải thích:

  – Cách mạng tháng Tám  có sự kết hợp giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị có vai trò quan trọng nhất

  – Phong trào cách mạng 1936 – 1939 đã khai giác ngộ cho nhân dân, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị then chốt dẫn tới thành công

  => Bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945

  Xin hay nhất

  0
  2021-07-09T22:13:40+00:00

  Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

  A: đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

  B: bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

  C: khắc phục triệt để hạn chế Luận cương chính trị tháng 10/1930.

  D: xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )