phòng tuyến tam điệp biện sơn có tác dụng gì

Question

phòng tuyến tam điệp biện sơn có tác dụng gì

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-08-05T17:42:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:43:57+00:00

  Phòng tuyến tam điệp biện sơn có tác dụng : 

  + Giữ vai trò chiến lược quan trọng trong giai đoạn rút lui chiến lược cũng như giai đoạn phản công chiến lược.

  0
  2021-08-05T17:44:12+00:00

  Thế giặc mạnh tướng quân Tây Sơn đành phải quyết định tạm rút về Thăng Long và dựng phòng tuyến tam Điệp Biện Sơn
  Quân Tây Sơn rút về Thăg Long để:
  – Bảo toàn lực lượng
  – Làm kiêu lòng quân giặc
  – Chờ thời cơ để đánh giặc
  Còn lí do xây dựng phòng tuyến Tam Điệp Biện Sơn cũng gần giống như thế, ngoài ra thì vì đó là một nơi bí hiểm, thích hợp để xây dựng phòng tuyến ở đó.

  cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )