Phương Đông và phương Tây có điểm khác nhau về nhà nước. Nhà nước của quốc gia cổ đại phương Đông là nhà nước===-.

Question

Phương Đông và phương Tây có điểm khác nhau về nhà nước.
Nhà nước của quốc gia cổ đại phương Đông là nhà nước………………………………………………………………..Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây là nhà nước……………………………………………………………………………

in progress 0
Gianna 3 phút 2021-10-17T04:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:33:21+00:00

  – Quân chủ chuyên chế

  – Chiếm hữu nô lệ

  0
  2021-10-17T04:33:45+00:00

  Phương Đông và phương Tây có điểm khác nhau về nhà nước. Nhà nước của quốc gia cổ đại phương Đông là nhà nước Chuyên chế cổ đại Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây là nhà nước Chiếm hữu nô lệ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )