Qua bài Sông Núi Nước Nam em thấy mình cần phải làm gì có trách nhiệm trong cuộc sống để bảo vệ tổ cuốc

Question

Qua bài Sông Núi Nước Nam em thấy mình cần phải làm gì có trách nhiệm trong cuộc sống để bảo vệ tổ cuốc

in progress 0
Jasmine 1 tuần 2021-12-02T19:30:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:31:51+00:00

  hoc giỏi ko vi phạm vang lời cha mẹ và thầy cô và làm những chuyện có ích cho xã hội

  0
  2021-12-02T19:32:07+00:00

  học thật giỏi để trở thành công dân tốt để bảo vệ tổ quóc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )