Qua cuộc khánh chiến chống Tống của nhà Lý 1075-1077,em hãy viết một đoạn văn thể hiện cách đánh độc đáo, sáng tạo của Lý Thường Kiệt (giáo viêm yêu c

Question

Qua cuộc khánh chiến chống Tống của nhà Lý 1075-1077,em hãy viết một đoạn văn thể hiện cách đánh độc đáo, sáng tạo của Lý Thường Kiệt (giáo viêm yêu cầu ít nhất 1 trang rưỡi) :((

in progress 0
Genesis 2 ngày 2021-09-08T12:24:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T12:26:41+00:00

    cách độc đáo sáng tạo của Lý Thường Kiệt là:Lý Thường Kiệt đã chủ động tấn công trước để tự vệ.Ddã cho xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt để chặn giặc,làm cho giặc phải buộc theo cách của ta chuẩn bị và sắp đặt trước để ta có lợi .Cuối xuân năm1077 nhà Lý bí mật vượt sông bất ngờ đánh vào hang ổ của giặcgiặc.giữa lúc ấy Lý Thường Kiệt giảng hòa .

    từ đó kết luận ra Lý Thường Kiệt đã suy nghĩ ra cách đánh giặc rất độc đáo ,sáng tạo .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )