Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có A. vô số đường thẳng song song với a B. một và chỉ một đường thẳng song song với a. C. ít nhất một đường thẳng so

Question

Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có
A. vô số đường thẳng song song với a
B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.
C. ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. hai đường thẳng song song với a

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-30T13:08:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:09:58+00:00

  Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có

  A. vô số đường thẳng song song với a

  B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

  C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

  D. hai đường thẳng song song với a

  0
  2021-11-30T13:10:39+00:00

  Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có

  A. vô số đường thẳng song song với a

  B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

  C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

  D. hai đường thẳng song song với a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )