Quá trình đô thị hóa ở trung và nam mĩ khác nhau như thế nào

Question

Quá trình đô thị hóa ở trung và nam mĩ khác nhau như thế nào

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-07T14:51:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T14:52:43+00:00

  cho mk cau tra loi hay nhat nhe

   Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  0
  2021-09-07T14:53:15+00:00

  So sánh quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ khác với Bắc Mĩ: 

  a. Giống nhau :

  – Có trình độ đô thị hoá cao (dân thành thị chiếm 75% dân số.)

  – Có tốc độ đô thị hoá nhanh.

  b. Khác nhau :

  – Đô thị hoá của Bắc Mỹ gắn liền với quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và lâu dài nên ít có những tiêu cực.

  – Đô thị hoá của Trung và Nam Mỹ mang tính tự phát (do nông dân mất đất, thất nghiệp, nghèo đói…nên bỏ ra thành thị để tìm việc làm) nên có nhiều tiêu cực. Gần 1/2 dân thành thị ở Trung và Nam Mỹ sống ở ngoại ô trong các khu nhà ổ chuột.

  – Bắc Mĩ: đô thị hóa gắn liền với công nghiệp hóa, kinh tế phát triển 
  – Nam Mĩ: dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa nhưng kinh tế còn chậm phát triển nên dẫn đến những hậu quá nghiêm trọng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )