Qua việc trình bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ 19 em có nhận xét j

Question

Qua việc trình bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ 19 em có nhận xét j

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-07-27T02:31:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:33:14+00:00

  Nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858:

    ⇒   + Triều đình tổ chức kháng chiến chống Pháp ngay từ đầu song đường lối kháng chiến nặng nề về phòng thủ, thiếu chủ động tấn công, ảo tưởng đối với thực dân Pháp, bạc nhược trước những đòi hỏi của thực dân Pháp.

       + Nhân dân chủ động đứng lên kháng chiến với tinh thần cương quyết dũng cảm. Khi triều đình đầu hàng, nhân dân tiếp tục kháng chiến mạnh hơn trước, bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo.

  Cho mik xin hay nhất nhé :))

  0
  2021-07-27T02:33:17+00:00

  – Lãnh đạo khởi nghĩa đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước.

  – Lực lượng tham gia đông đảo, nhất là nông dân (có cả đồng bào dân tộc thiểu số).

  – Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến, không phát triển thành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quốc.

  – Mặc dù chiến đấu dũng cảm nhưng cuối cùng phong trào vẫn thất bại, chứng tỏ sự non kém của những người lãnh đạo, đòng thời phản ánh sự bất cập của ngọn cờ phong kiến trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.

  – Đây là phong trào kháng chiến mạnh mẽ, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX, hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp, để lại nhiều tấm gương và bài học kinh nghiệm quí báu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )