Quan sát 1 tế bào ngô đang ở kì sau nguyên phân chi tiết NST kép NST đơn cromatit tâm đồng

Question

Quan sát 1 tế bào ngô đang ở kì sau nguyên phân chi tiết NST kép NST đơn cromatit tâm đồng

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-05T18:02:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:04:13+00:00

  Đáp án:

  * Bộ NST lưỡng bội của ngô là `2n = 20`

  – Kì sau:

  + 40 NST đơn

  + 0 NST kép

  + 0 cromatit

  + 40 tâm động

  0
  2021-09-05T18:04:15+00:00

  Ngô có bộ NST là $2n = 20$

  Khi bước vào nguyên phân, 2n NST đơn nhân đôi thành 2n NST kép.

  Khi đến kì sau, NST phân chia thành 4n NST đơn nhưng tế bào chất chưa phân chia.

  Vậy ở kì sau nguyên phân tế bào ngô có: 40 NST đơn, 0 NST kép, 0 cromatit, 40 tâm động.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )