quan sát bảng số liệu 16.2 sgk trang 55 nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng các ngàng nông nghiệp , công nghiệp , dịch vụ của một số nước đông nam á từ n

Question

quan sát bảng số liệu 16.2 sgk trang 55 nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng các ngàng nông nghiệp , công nghiệp , dịch vụ của một số nước đông nam á từ năm 1980 đến năm 2000

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-01T00:30:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:31:55+00:00

  – Tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của các quốc gia đều thay đổi theo hướng: giảm nhanh tỉ trọng ngành nông nghiệp, ttăng tỉ trọng ngành công nghiệp (riêng Phi-lip-pin có xu hướng giảm),  tỉ trọng ngành dịch vụ cũng tăng lên khá nhanh.

  +  Cam-pu-chia: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 18,5%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 9,3%, tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 9,2%.

  + Lào: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,3%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 8,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.

  +  Phi-líp-pin: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 9,1%; tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 7,7%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 16,8%.

  + Thái Lan: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 12,7%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 11,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 1,4%

  0
  2021-10-01T00:32:00+00:00

  – Tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của các quốc gia đều thay đổi theo hướng: giảm nhanh tỉ trọng ngành nông nghiệp, ttăng tỉ trọng ngành công nghiệp (riêng Phi-lip-pin có xu hướng giảm),  tỉ trọng ngành dịch vụ cũng tăng lên khá nhanh.

  +  Cam-pu-chia: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 18,5%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 9,3%, tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 9,2%.

  + Lào: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,3%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 8,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.

  +  Phi-líp-pin: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 9,1%; tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 7,7%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 16,8%.

  + Thái Lan: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 12,7%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 11,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 1,4%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )