quãng đường :0,3 km thời gian : 1 giờ vận tốc:…….m/phút

Question

quãng đường :0,3 km
thời gian : 1 giờ
vận tốc:…….m/phút

in progress 0
Abigail 24 phút 2021-09-15T10:17:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:19:13+00:00

  Đổi: `0,3km=300m` và `1h=60p`

  Vận tốc là: `v=s/t=300/60=5m/(phút)`

  Đáp số: `5m/(phút)`

  0
  2021-09-15T10:19:41+00:00

  đổi 1 giờ=60 phút

  Vận tốc:0,3:60=1/200km/phút

  đ/s:1/200km/phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )