Quãng đường AB dài 156km. Một người đi xe máy từ A, một người đi xe đạp từ B, HAi xe suất phát cùng lúc và sau 3h gặp nhau. Biết rằng vận tốc người đi

Question

Quãng đường AB dài 156km. Một người đi xe máy từ A, một người đi xe đạp từ B, HAi xe suất phát cùng lúc và sau 3h gặp nhau. Biết rằng vận tốc người đi xe máy nhanh hơn vận tốc người đi xe đạp là 28km/h. tính vận tốc mỗi xe ??

in progress 0
Remi 1 năm 2021-10-16T12:44:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:45:28+00:00

  Đáp án :

  Vận tốc của người đi xe máy là 40km/h
  Vận tốc của người đi xe đạp là 12km/h

  Giải thích các bước giải :

   Gọi a (km/h) là vận tốc của người đi xe máy ( a>28)

  Vận tốc của người đi xe đạp là : a-28(km/h)

  Theo đề bài :

  Hai xe xuất phát cùng một lúc , đi ngược chiều nhau thì sau 3h hai xe gặp nhau

  Nên ta có phương trình :

  `3a + 3.(a-28) = 156`

  `<=> 3a + 3a – 84 = 156`

  `<=> 6a = 240`

  `<=> a = 40`(thỏa mãn)

  Vận tốc của người đi xe máy là 40km/h

  Vận tốc của người đi xe đạp là 12km/h

  0
  2021-10-16T12:45:58+00:00

  …..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )