quãng đường AB gồm 1 đoạn lên dốc dài 5km và xuống dốc dài 10km . Một người đi xe đạp từ B đến A hết 1 giờ 20 phút (vận tốc lên bằng vận tốc xuống dốc

Question

quãng đường AB gồm 1 đoạn lên dốc dài 5km và xuống dốc dài 10km . Một người đi xe đạp từ B đến A hết 1 giờ 20 phút (vận tốc lên bằng vận tốc xuống dốc lúc đi và về như nhau ) . Tính vận tốc lúc lên dốc và vận tốc lúc xuống dốc của người đi xe đạp

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-05T17:47:35+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:48:43+00:00

  Đáp án:

  $11,25(km/h)$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc lên dốc là $x(km/h)$

  Vận tốc xuống dốc bằng vận tốc lên dốc: $x(km/h)$

  Thời gian lên dốc: $\dfrac{5}{x}$

  Thời gian lên xuống dốc: $\dfrac{10}{x}$

  Tổng thời gian lúc lên dốc và xuống dốc là $1h20’=\dfrac{4}{3}h:$

  $\dfrac{5}{x}+ \dfrac{10}{x}=\dfrac{4}{3}\\ \Leftrightarrow \dfrac{15}{x}=\dfrac{4}{3}\\ \Leftrightarrow x=11,25(km/h)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )