Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài khoảng 90km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 15 phút đến Hà Nội với vận tốc 32 km/giờ. Hỏi

Question

Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài khoảng 90km. Một người đi xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8 giờ 15 phút đến Hà Nội với vận tốc 32 km/giờ. Hỏi người đi xe máy đó đến Hà Nội lúc mấy giờ?

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-05T16:10:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:11:52+00:00

  Thời gian xe máy đi từ A đến B là:

  90 : 32 = 2,8125(giờ) = 2 giờ 48 phút 45 giây

  Người đi xe máy đó đến Hà Nội lúc:

   8 giờ 15 phút + 2 giờ 48 phút 45 giây = 11 giờ 3 phút 45 giây

                Đáp số: 11 giờ 3 phút 45 giây

  #HOK TỐT!

  #XIN HAY NHẤT!

  0
  2021-08-05T16:12:12+00:00

  Thời gian để người đó đi đến Hà Nội là :

  90 : 32 = 2,8125 giờ

             = 2 giờ 48,75 phút

  Người đó đến Hà Nội lúc số giờ là :

  8 giờ 15 phút + 2 giờ 48,75 phút = 11 giờ 3,75 phút

                                                      = 11 giờ 3 phút 45 giây

                                                       Đáp số : 11 giờ 3 phút 45 giây

  `#cactus`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )