Quy đồng mẫu số các phân số sau 3/4 và 5/9

Question

Quy đồng mẫu số các phân số sau 3/4 và 5/9

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-10-06T17:46:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-10-06T17:48:18+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(3)/(4)=(3xx9)/(4xx9)=(27)/(36)`

  `(5)/(9)=(5xx4)/(9xx4)=(20)/(36)`

  Vậy quy đồng mẫu số hai phân số `(3)/(4)` và `(5)/(9)` ta được hai phân số : `(27)/(36)` và `(20)/(36)`

  0
  2021-10-06T17:48:40+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Mẫu số chung:36

  `3/4=(3×9)/(4×9)=27/36`

  `5/9=(5×4)/(9×4)=20/36`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )