Quy tắc bàn tay phải và ứng dụng của nó? Quy tắc bàn tay trái và ứng dụng của nó?

Question

Quy tắc bàn tay phải và ứng dụng của nó?
Quy tắc bàn tay trái và ứng dụng của nó?

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-11-10T20:33:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:35:25+00:00

  Quy tắc bàn tay phải : 

  Quy tắc bàn tay phải được sử dụng trong điện từ học. Quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng trong một dây dẫn chuyển động trong một từ trường: Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều đường sức từ chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của dòng điện trong lòng ống dây.

  ứng dụng : 

  Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều đường sức từ chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của dòng điện trong lòng ống dây.

  Quy tắc bàn tay trái :

  Khi một dòng điện chạy qua một cuộn dây được đặt trong một từ trường của nam châm, cuộn dây dẫn sẽ chịu tác động bởi một lực vuông góc với hướng của cả từ trường và dòng điện chạy qua. Quy tắc bàn tay trái. Ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa để biểu diễn các trục hay hướng của các đại lượng vật lý, ngón cái biểu diễn chiều chuyển động của lực, ngón trỏ chỉ hướng của từ trường và ngón giữa là chiều của dòng điện chạy qua. Áp dụng tương tự cho quy tắc bàn tay phải đối với máy phát điện.

  Uứng dụng :

  Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

  0
  2021-11-10T20:35:26+00:00

  *Quy tắc bàn tay phải:

  – Quy tắc nắm tay phải được sử dụng trong điện từ học. Quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng trong một dây dẫn chuyển động trong một từ trường.

  – Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây.

  *Quy tắc bàn tay trái:

  – Quy tắc bàn tay trái là quy tắc định hướng của lực do một từ trường tác động lên một đoạn mạch có dòng điện chạy qua và đặt trong từ trường.

  – Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )