Rút gọn biểu thức : -15x^4y^3( 2x-5y)/20x^3y^5(5y-2x) Phép chia nha mn Viết đề hơi khó hiểu xíu , mong mọi người thông cảm

Question

Rút gọn biểu thức : -15x^4y^3( 2x-5y)/20x^3y^5(5y-2x)
Phép chia nha mn
Viết đề hơi khó hiểu xíu , mong mọi người thông cảm

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-20T03:33:43+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:35:31+00:00

  Đáp án:

   $\dfrac{-15x^4y^3(2x-5y)}{20x^3y^5(5y-2x)}=\dfrac{3x}{4y^2}$

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{-15x^4y^3(2x-5y)}{20x^3y^5(5y-2x)}$

   $=\dfrac{5x^3y^3(5y-2x).x.3}{5x^3y^3(5y-2x).y^2.4}$

   $=\dfrac{3x}{4y^2}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )