rút gọn biểu thức sau A=17/36 . -18/34 B=-35/64 . 32/21

Question

rút gọn biểu thức sau
A=17/36 . -18/34
B=-35/64 . 32/21

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-14T10:47:31+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:48:38+00:00

  Đáp án:

  `A=(-1)/4`

  `B=(-5)/6`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `A=17/36 . (-18)/34`

  `A=(17×(-18))/(36×34)`

  `A=(17×(-18))/(18×2×17×2)`

  `A=(1×(-1))/(1×2×1×2)`

  `A=(-1)/(4)`

  `b)` `B=(-35)/64 ×32/21`

  `B=(-35×32)/(64×21)`

  `B=(-7×5×32)/(32×2×3×7)`

  `B=(-1×5×1)/(1×2×3×1)`

  `B=(-5)/6`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )