Rút gọn các biểu thức a, M+N-P với M=2a^2-3a, N=5a^2+a, P=a^2-4 b, 2y-x-{2x-y-[y+3x-(5y-x) với x=a^2+2ab+b^2 , y=a^2-2ab+b^2 c, 5x-3-|2x-1|

Question

Rút gọn các biểu thức
a, M+N-P với M=2a^2-3a, N=5a^2+a, P=a^2-4
b, 2y-x-{2x-y-[y+3x-(5y-x) với x=a^2+2ab+b^2 , y=a^2-2ab+b^2
c, 5x-3-|2x-1|

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-08-11T18:43:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:45:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,M+N+P

     =2a^2-3a+5a^2+a-a^2+4

     =2a^2+5a^2-a^2-3a+a+4

     =6a^2-2a+4

  b,

    =2(a^2-2ab+b^2)-(a^2+2ab+b^2)-{2(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)-[(a^2-2ab+b^2)+3(a^2+2ab+b^2)-[5(a^2-2ab+b^2)-(a^2+2ab+b^2)]}

    =2a^2-4ab+2b^2-a^2-2ab-b^2-{[2a^2+4ab+2b^2-a^2+2ab-b^2]-[(a^2-2ab+b^2+3a^2+6ab+3b^2)]-[5a^2-10ab+5b^2-a^2-2ab-b^2]}

    =2a^2-4ab+2b^2-a^2-2ab-b^2-[(2a^2+4ab+2ab+2b^2-b^2)-(a^2+3a^2-2ab+6ab+b^2+3b^2)-(5a^2-a^2-10ab-2ab+5b^2-b^2)]

    =2a^2-a^2-4ab-2ab+2b^2-b^2-[(a^2+6ab+b^2)-(4a^2+4ab+4b^2)-(4a^2-12ab+4b^2)]

    =a^2-6ab+b^2-(a^2+6ab+b^2-4a^2-4ab-4b^2-4a^2+12ab-4b^2)

    =a^2-6ab+b^2-(a^2-4a^2-4a^2+6ab-4ab+12ab+b^2-4b^2-4b^2)

    =a^2-6ab+b^2-[(-7a^2)+14ab-7b^2]

    =a^2-6ab+b^2+7a^2-14ab+7b^2

    =a^2+7a^2-6ab-14ab+b^2+7b^2

    =8a^2-20ab+8b^2

  c,phần c thiếu đề à bn??

   

  0
  2021-08-11T18:45:24+00:00

  Đáp án:a,M+N-P=a^2-2a+4a^2

  b,thay x và y vào rùi bn tự rút gọn nha chứ tui ko có nhìu thời gian

  c,ta có:5x-3-2x-1 và 5x-3-2x+1

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )