rút gọn cho mình phép tính sau 330/105 = …………………….có rút được hay không

Question

rút gọn cho mình phép tính sau
330/105 = …………………….có rút được hay không

in progress 0
Maya 4 giờ 2021-09-08T14:18:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:20:02+00:00

  Chia cho 3 rùi chia tiếp nha bn.Sau đó chia tiếp cho 5 là xong

  0
  2021-09-08T14:20:04+00:00

  Đáp án:

  có thể rút gọn vì số 330 và 105 có số tận cùng là 0 và 5

  0 và 5 chia hết cho 5 nên số 330 và 105 có thể rút gọn

  Giải thích các bước giải:

  bước này có thể chia cho 15 nha

  $\frac{330}{105}$ = $\frac{22}{7}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )