rút gọn phân số 5 phần 70 90phần 90 121 phần 132

Question

rút gọn phân số
5 phần 70
90phần 90
121 phần 132

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-01T00:53:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:54:47+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(5)/(70)=(5:5)/(70:5)=(1)/(14)`

  `(90)/(90)=1`

  `(121)/(132)=(121:11)/(132:11)=(11)/(12)`

  0
  2021-10-01T00:55:06+00:00

  Đáp án:

  $\frac{5}{70}$ =$\frac{1}{14}$ ;

  $\frac{90}{90}$=1;

  $\frac{121}{132}$=$\frac{11}{12}$ 

  ~Xin hay nhất ạ~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )